Produkty a služby

   Každý průmyslový podnik má specifické požadavky na manipulaci s materiálem. Příslušná řešení se mění podle různých odvětví. Firma Kalmar má k dispozici nejen široký sortiment těžkých VZV pro průmyslová použití, nýbrž rozsáhlé „know-how“ k dosažení flexibilních a využitelných řešení. Kalmar je zákazníkovi nablízku a nabízí kvalifikovaný servis, který zaručuje optimální zajištění provozu.

   Výrobní pogram Kalmar obsahuje čelní vidlicové VZV s nosností 5,5t – 90t, terminálové a „RoRo“ tahače, překladače kulatiny, portálové kontejnerové jeřáby na pneumatikách, portálové manipulátory Stradle Carier, reachstackery a manipulátory na ložené i prázdné kontejnery.

produkty Kalmar