Portfolio služeb

Servis

Kalmar má celosvětovou servisní síť na veškerou údržbu a servis strojů Kalmar v různých průmyslových odvětvích, jako je například: dřevozpracující průmysl, ocelářský, papírenský, stavební průmysl atd. V neposlední řadě také v logistických terminálech.

Financování

Stejně jako naši zákazníci se zaměřujeme na celkovou hospodárnost. Můžeme nabídnout různé výhodné financování řešení pro vaše stroje.
V posledních letech věnujeme stále více prostředků na rozvoj služeb, které optimalizují celkovou hospodárnost, od balíčků služeb až po pronájem a outsourcing.